CHEMYA®

Lejyonella Control

Lejyonella Kontrol Yönetmeliği gerekliliklerine uyum gösteriyor musunuz?
Chemya aşağıdaki Lejyonella kontrol yöntemlerinin tedariki ve uygulamaları konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.
 • Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal ve Servis Desteği – Soğutma Sistemleri
 • Analitik Servisler - Mikrobiyolojik ve Kimyasal
 • Takip ve Kontrol Programları

Lejyonella Nedir ?

Lejyonella (Legionella) Legionellaceae familyasından çubuk şeklinde bakterilerden oluşan bir bakteri türüdür. Bir veya birden çok polar veya alt polar flagella (kamçı) ile hareket eden, su içerisinde yaşayan gram negatif olan ve spor oluşturmayan bakterilerdir. Legionella potansiyel insan patojen olarak görülmelidir. Günümüzde 48 tür ve 70 sero grubundan fazla bilinmektedir. İnsanların hasta olmasına sebep olmasında en fazla önem taşıyan tür Legionella pneumophiladır (bölgeye bağlı olarak % 70 – % 90 arası).  Lejyonelloz veya Lejyoner hastalığının virüsüdür.
Lejyonella’nın birçok türünün özelliği de membran lipitlerinde ki dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin yüksek oranıdır. Örnek olarak Legionella pneumophila türünde bu dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin oranı %64 tür.

Lejyonella bakterisi yaygındır ve doğal olarak oluşur, nehirlerde, göllerde, havuzlarda da görülür. Su depolarında ve soğuk su sistemlerinin dağıtım kanallarında çoğalırlar.
Enfeksiyon kirlenmiş aerosol ve nükleon zerrecikleri yoluyla kapılabilir.

Erkeklerin bayanlara oranla enfeksiyon kapmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir, bu risk sigara, yaş ve solunum hastalıklarına da bağlı olarak artmaktadır.

Lejyonella riskini en aza indirmek için Chemya'nın size nasıl yardım edebileceği konusunda bizi arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Lejyonella Azaltımı
Lejyonella Azaltımı
Lejyonella ile Mücadele
Lejyonella ile Mücadele
İçme Suyunda Lejyonella
İçme Suyunda Lejyonella
Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması
Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması
Yaşam Şartları
Yaşam Şartları
Lejyonella Tarihi
Lejyonella Tarihi
Lejyonella Hastalığı
Lejyonella Hastalığı
Chemya
TR - EN

CHEMYA®

Lejyonella Control

Lejyonella Kontrol Yönetmeliği gerekliliklerine uyum gösteriyor musunuz?
Chemya aşağıdaki Lejyonella kontrol yöntemlerinin tedariki ve uygulamaları konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.
 • Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal ve Servis Desteği – Soğutma Sistemleri
 • Analitik Servisler - Mikrobiyolojik ve Kimyasal
 • Takip ve Kontrol Programları

Lejyonella Nedir ?

Lejyonella (Legionella) Legionellaceae familyasından çubuk şeklinde bakterilerden oluşan bir bakteri türüdür. Bir veya birden çok polar veya alt polar flagella (kamçı) ile hareket eden, su içerisinde yaşayan gram negatif olan ve spor oluşturmayan bakterilerdir. Legionella potansiyel insan patojen olarak görülmelidir. Günümüzde 48 tür ve 70 sero grubundan fazla bilinmektedir. İnsanların hasta olmasına sebep olmasında en fazla önem taşıyan tür Legionella pneumophiladır (bölgeye bağlı olarak % 70 – % 90 arası).  Lejyonelloz veya Lejyoner hastalığının virüsüdür.
Lejyonella’nın birçok türünün özelliği de membran lipitlerinde ki dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin yüksek oranıdır. Örnek olarak Legionella pneumophila türünde bu dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin oranı %64 tür.

Lejyonella bakterisi yaygındır ve doğal olarak oluşur, nehirlerde, göllerde, havuzlarda da görülür. Su depolarında ve soğuk su sistemlerinin dağıtım kanallarında çoğalırlar.
Enfeksiyon kirlenmiş aerosol ve nükleon zerrecikleri yoluyla kapılabilir.

Erkeklerin bayanlara oranla enfeksiyon kapmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir, bu risk sigara, yaş ve solunum hastalıklarına da bağlı olarak artmaktadır.

Lejyonella riskini en aza indirmek için Chemya'nın size nasıl yardım edebileceği konusunda bizi arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Lejyonella Azaltımı
Lejyonella Azaltımı
Lejyonella ile Mücadele
Lejyonella ile Mücadele
İçme Suyunda Lejyonella
İçme Suyunda Lejyonella
Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması
Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması
Yaşam Şartları
Yaşam Şartları
Lejyonella Tarihi
Lejyonella Tarihi
Lejyonella Hastalığı
Lejyonella Hastalığı
TR - EN

CHEMYA®

Lejyonella Control

Lejyonella Kontrol Yönetmeliği gerekliliklerine uyum gösteriyor musunuz?
Chemya aşağıdaki Lejyonella kontrol yöntemlerinin tedariki ve uygulamaları konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.
 • Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal ve Servis Desteği – Soğutma Sistemleri
 • Analitik Servisler - Mikrobiyolojik ve Kimyasal
 • Takip ve Kontrol Programları

Lejyonella Nedir ?

Lejyonella (Legionella) Legionellaceae familyasından çubuk şeklinde bakterilerden oluşan bir bakteri türüdür. Bir veya birden çok polar veya alt polar flagella (kamçı) ile hareket eden, su içerisinde yaşayan gram negatif olan ve spor oluşturmayan bakterilerdir. Legionella potansiyel insan patojen olarak görülmelidir. Günümüzde 48 tür ve 70 sero grubundan fazla bilinmektedir. İnsanların hasta olmasına sebep olmasında en fazla önem taşıyan tür Legionella pneumophiladır (bölgeye bağlı olarak % 70 – % 90 arası).  Lejyonelloz veya Lejyoner hastalığının virüsüdür.
Lejyonella’nın birçok türünün özelliği de membran lipitlerinde ki dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin yüksek oranıdır. Örnek olarak Legionella pneumophila türünde bu dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin oranı %64 tür.

Lejyonella bakterisi yaygındır ve doğal olarak oluşur, nehirlerde, göllerde, havuzlarda da görülür. Su depolarında ve soğuk su sistemlerinin dağıtım kanallarında çoğalırlar.
Enfeksiyon kirlenmiş aerosol ve nükleon zerrecikleri yoluyla kapılabilir.

Erkeklerin bayanlara oranla enfeksiyon kapmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir, bu risk sigara, yaş ve solunum hastalıklarına da bağlı olarak artmaktadır.

Lejyonella riskini en aza indirmek için Chemya'nın size nasıl yardım edebileceği konusunda bizi arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Lejyonella Azaltımı

Lejyonella Azaltımı

Lejyonella ile Mücadele

Lejyonella ile Mücadele

İçme Suyunda Lejyonella

İçme Suyunda Lejyonella

Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması

Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması

Yaşam Şartları

Yaşam Şartları

Lejyonella Tarihi

Lejyonella Tarihi

Lejyonella Hastalığı

Lejyonella Hastalığı
TR - EN

CHEMYA®

Lejyonella Control

Lejyonella Kontrol Yönetmeliği gerekliliklerine uyum gösteriyor musunuz?
Chemya aşağıdaki Lejyonella kontrol yöntemlerinin tedariki ve uygulamaları konusunda geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.
 • Risk Değerlendirmesi
 • Kimyasal ve Servis Desteği – Soğutma Sistemleri
 • Analitik Servisler - Mikrobiyolojik ve Kimyasal
 • Takip ve Kontrol Programları

Lejyonella Nedir ?

Lejyonella (Legionella) Legionellaceae familyasından çubuk şeklinde bakterilerden oluşan bir bakteri türüdür. Bir veya birden çok polar veya alt polar flagella (kamçı) ile hareket eden, su içerisinde yaşayan gram negatif olan ve spor oluşturmayan bakterilerdir. Legionella potansiyel insan patojen olarak görülmelidir. Günümüzde 48 tür ve 70 sero grubundan fazla bilinmektedir. İnsanların hasta olmasına sebep olmasında en fazla önem taşıyan tür Legionella pneumophiladır (bölgeye bağlı olarak % 70 – % 90 arası).  Lejyonelloz veya Lejyoner hastalığının virüsüdür.
Lejyonella’nın birçok türünün özelliği de membran lipitlerinde ki dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin yüksek oranıdır. Örnek olarak Legionella pneumophila türünde bu dallara ayrılmış yağ asidi zincirlerinin oranı %64 tür.

Lejyonella bakterisi yaygındır ve doğal olarak oluşur, nehirlerde, göllerde, havuzlarda da görülür. Su depolarında ve soğuk su sistemlerinin dağıtım kanallarında çoğalırlar.
Enfeksiyon kirlenmiş aerosol ve nükleon zerrecikleri yoluyla kapılabilir.

Erkeklerin bayanlara oranla enfeksiyon kapmaya daha yatkın oldukları düşünülmektedir, bu risk sigara, yaş ve solunum hastalıklarına da bağlı olarak artmaktadır.

Lejyonella riskini en aza indirmek için Chemya'nın size nasıl yardım edebileceği konusunda bizi arayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Lejyonella Azaltımı

Lejyonella Azaltımı

Lejyonella ile Mücadele

Lejyonella ile Mücadele

İçme Suyunda Lejyonella

İçme Suyunda Lejyonella

Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması

Lejyonellanın İnsanlara Bulaşması

Yaşam Şartları

Yaşam Şartları

Lejyonella Tarihi

Lejyonella Tarihi

Lejyonella Hastalığı

Lejyonella Hastalığı